Báo giá bông khoáng cách âm
Báo giá bông khoáng cách âm
Báo giá bông khoáng cách âm
- 12%

Báo giá bông khoáng cách âm

44,000₫ 50,000₫
Thương hiệu Hoàng Gia
Mã SP

Dưới đây là bảng giá Bông khoáng cách âm (Rockwool) được công khai để các bạn có thể dễ dàng dự tính nguyên vật liệu đầu vào cho công trình của mình.

BÁO GIÁ BÔNG KHOÁNG CÁCH ÂM TRUNG QUỐC

STT        Sản phẩm

Quy cách

Tỷ trọng

 Đơn giá/kiện
    
1Bông khoáng T40 (5.76m2)0.6 x 1.2 x 0.05 (8 tấm)   40350,000
2Bông khoáng T60 (4.32m2)0.6 x 1.2 x 0.05 (6 tấm)   60300,000
3Bông khoáng T80 (4.32m2)0.6 x 1.2 x 0.05 (6 tấm)   80350,000
4Bông khoáng T100 (4.32m2)0.6 x 1.2 x 0.05 (6 tấm) 100410,000

LƯU ý : Chúng tôi bán theo kiện 

bông khoáng cách âm